Didėjantis Kornvalio lietuvių bendruomenės narių skaičius paskatino sušaukti neeilinį susirinkimą

Modestas Stebrys

Daiva Jodkauskienė

„Niekas čia nevyksta ir nieko iš tos bendruomenės nebus“, – tokia pesimistinė gaida nuskambėjo iš vieno bendruomenės nario įpusėjus susirinkimui. Ko nežino ar nenorėjo sužinoti narys, dalyvaudamas  neeiliniame susirinkime?

2019 m. lapkričio 8 d. Heilio bendruomenės centre įvyko Kornvalio lietuvių bendruomenės neeilinis susirinkimas. Jo pradžią, patikrinusi užsiregistravusiųjų narių sąrašus,  paskelbė revizijos komisijos narė Oksana  Jarulytė-Janiškienė. Sugiedojus Lietuvos Respublikos  himną ir atlikus  susirinkimui privalomus  procedūrinius veiksmus JKKLB pirmininkas Justinas Staliūnas apžvelgė bendruomenės nuveiktus darbus ir pristatė būsimus renginius.

,,2019 m. sausio 12 d. trylika Jungtinės Karalystės Kornvalio lietuvių bendruomenės narių pasirašė bendruomenės steigimo dokumentus, išsirinko valdymo organus ir pradėjo žengti pirmuosius veiklos žingsnius kaip bendruomeninė organizacija“, – kalbėjo pirmininkas. Savo pranešime jis minėjo, kad per pirmuosius gyvavimo mėnesius bendruomenės aktyvas suorganizavo Vasario 16-ajai skirtą renginį „Protų mūšis“, vykusį Leedstown Village salėje, balandžio mėnesį bendruomenės iniciatyva Chacewater Village salėje buvo suorganizuotas Arvydo Vilčinsko koncertas. Birželio 22 d. Penzance,  gražiame ūkininko lauke,  vyko didžiulio susidomėjimo sulaukusi Joninių šventė. Po kelių dienų Kornvalio lietuvių bendruomenė prisijungė prie iniciatyvos „Tautiška giesmė aplink pasaulį“  ir 2019 m. liepos 6-ąją pakvietė visus susirinkti prie Godrevy švyturio ir sugiedoti Lietuvos Respublikos himną. Karaliaus Mindaugo garbei himną giedojo per 50 Kornvalio lietuvaičių. Pastarojo renginio nuotrauka tapo bendruomenės svetainės logotipu.  Rugpjūčio 17 d. Hayle Community centro salė vėl priklausė bendruomenės nariams, atvykusiems į Žolinių šventinę vakaronę.

„Toliau mūsų laukia nauji renginiai, kurių planas  pateiktas www.jkklb.uk svetainėje, skiltyje „Renginiai“, – kalbėjo pirmininkas. Atskiro dėkingumo žodžiai buvo skirti mūsų draugams bei renginių rėmėjams: Riviera Produce, Traditional Baltic Food Shop, Penwith Care Ltd ir nariams, remiantiems bendruomenės veiklą aukomis. Organizuojamiems renginiams ir veiklai viešinti sukurta svetainė bei FACEBOOK grupė socialiniuose tinkluose.

Bendruomenės nariai turėtų įvertinti valdybos parengtų dokumentų svarbą, kurie būtini organizacijos skaidrios veiklos įgyvendinimui. Pirmi JKKLB gyvavimo mėnesiai ir praktinė patirtis  įnešė korekcijų  į pagrindinį bendruomenės dokumentą – Įstatus. Valdybos narys Modestas Stebrys pristatė ir pakomentavo Įstatų  keitimo projektą. Jo nuomone, svarbiausi pakeitimai turėtų būti skirti valdybos narių drausminimui ir siūlė atkreipti dėmesį, kad į valdybą vienu metu nebūtų renkami šeimos nariai ar partneriai. Taip pat buvo pasiūlyta didinti valdybos narių skaičių nuo 7 iki 9 narių. Pagal naują Įstatų redakciją bendruomenės valdymo organai įpareigoti viešai skelbti apie valdymo organų personalijų pasikeitimus. Įstatų pakeitimai buvo patvirtinti balsų dauguma, be didesnių diskusijų.

Neeilinio susirinkimo metu bendruomenės nariai išrinko ir revizijos komisijos pirmininką. Atviru balsavimu juo tapo Oksana  Jarulytė-Janiškienė. Likusiai kadencijai valdyba pasipildė 2 naujais nariais: Svajūnu Vilimu ir Jurgita Demikiene. Pirmą kartą bendruomenės valdybos nariai buvo renkami slaptu balsavimu, pasinaudojant elektroninėmis priemonėmis. Šią naujovę įdiegė bendruomenės svetainės administratorius Aivaras Demikis.

Džiaugiamės, kad per pirmuosius mėnesius bendruomenės narių skaičius ūgtelėjo nuo 13 iki 69. Iš karto po neeilinio susirinkimo sušaukus naujos sudėties valdybos posėdį, buvo priimti du nauji nariai: A. Janušonis ir S. Čepulis. Valdybos posėdis tapo atviru,  nes jame dalyvavo ir susirinkimo dalyviai. Skubiai sušauktame valdybos posėdyje buvo patvirtinta nauja mokėjimų sistema Izettle, kuri leis rinkti mokėjimus pigesniais administravimo kaštais bet kokiame renginyje. Izettle aparatas buvo išbandytas susirinkimo metu renkant nario mokestį, mokėjimų sistema susieta su JKKLB banko sąskaita, o sumokėti pinigai matomi banko ataskaitose.

Tad kiekvienas sau pamąstykime ir įvertinkime, ar tikrai pagrįsta garsiai išsakyta abejonė, kad ,,bendruomenėje niekas nevyksta ir nieko iš jos nebus‘‘? Mąstantys pozityviai tikrai sutiks, kad bendruomenė, apjungianti lietuvius, yra reikalinga, o joje vykstantys renginiai bei veiklos priklauso nuo kiekvieno nario iniciatyvos, palaikymo ir racionalių pasiūlymų.

2019 m. lapkričio 08 d.