Istorinis momentas ir malda už Kornvalio lietuvių bendruomenę

Modestas STEBRYS

Šventės nuotraukų galerija 

2020 m. sausio 17 d.  Kornvalio lietuvių bendruomenei – neeilinė diena, kuri įeis į jos, kaip vieningos organizacijos, istoriją. Praėjo jau 10 metų nuo paskutiniųjų garbių svečių vizito Kornvalio grafystėje. Tuomet išsibarsčiusius lietuvius jungtis skatino Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje ir kunigas Petras Tverijonas. Sausio 17 dienos vizitas kunigui Petrui buvo jau ketvirtasis šiame nuo Londono nutolusiame žemės kampelyje, o trečiasis buvo prieš tuos 10 metų… 

Sausio 17 d. popietę Camborne traukinių stotyje kun. Petrą Tverijoną pasitiko Kornvalio lietuvių bendruomenės atstovai ir St. John the Baptist katalikų bažnyčios kunigas Cadoc’as Leighton’as (Fr. Cadoc Leighton). Kelionės pėsčiomis klebonijos link metu kun. Petras įdėmiai klausėsi pasakojimų apie prieš metus susikūrusią Kornvalio lietuvių bendruomenę. O paklaustas apie šiandienos kelionės pradžią, jis savo pasakojimą susiejo su tarnystės Dievui vieta, Šv. Kazimiero bažnyčia (Lithuanian St.Casimir’s church) Londone. Jis paminėjo keletą istorinių momentų apie tai, jog ši bažnyčia Anglijos sostinėje pastatyta lietuvių tikinčiųjų lėšomis 1912 m. Kad iš šios bažnyčios į didžiąją, tragiškai pasibaigusią kelionę laivu ,,Titanikas” 1912 m. išplaukė ir lietuvis – 27-erių kunigas Juozas Montvila.

Nuoširdžiu svetingumu mus pasitikęs St. John the Baptist katalikų bažnyčios kun. Cadoc’as Leighton’as atrakino bažnyčios ir bendruomenės susitikimui skirtos salės duris, pavaišino kava. Mūsų didžiam nustebimui, kunigai nesitikėjo tokio lietuviško vaišingumo. Didelės padėkos nusipelnė mūsų bendruomenės vyr. kulinarė (dabar jau galima drąsiai ją taip pavadinti) Romualda Zacharovienė. Jos skanūs ir estetiškai pateikti pietūs buvo palaiminti ir pamaitino išalkusį keleivį.

19 val. St. John the Baptist katalikų bažnyčioje, nuskambėjus laikrodžio dūžiams, prasidėjo iškilmingos Šv. Mišios lietuvių kalba. Kun. Petras jas dedikavo Dievui, šeimai, bendruomenei. Pamoksle jis nagrinėjo santykių ir gebėjimo atleisti svarbą, žmogaus egoistinių polinkių pasekmes, vienišiaus dalią, kai išsižadi Dievo, šeimos, santykių su bendruomene. Aukodamas Šv. Mišias už Kornvalio lietuvių bendruomenę kunigas palaimino kiekvieną, tą vakarą atėjusį į Dievo namus, asmeniškai. Šv. Mišių pabaigą vainikavo Kornvalio lietuvių bendruomenės ir Lietuvos vėliavų šventinimas. Išreikšdami pagarbą vėliavai, ceremonijos dalyviai atsistojo. Bažnyčios skliautuose tvyrojo didi rimtis ir pasididžiavimas. Garbė buvo būti akimirkos, kai bendruomenės tapatumo ir vienybės  simboliu tampa Kornvalio lietuvių bendruomenės vėliava, liudininku. Priklaupęs ir pabučiavęs abi vėliavas, kunigas užbaigė jaudinančią šventinimo ceremoniją. Po Šv. Mišių susirinkusieji buvo pakviesti į parapijos salę.

Jaukus susirinkusiųjų nuoširdumas, atsipalaidavimas prie kavos neliko nepastebėtas bažnyčios šeimininko kun. Cadoc’o Leighton’o. Jis nuoširdžiai pasidžiaugė lietuvių bendryste ir susikurta iškilminga švente, skirta vėliavos šventinimui. Vakaro metu visi išgirdo pasakojimą apie kūrybines vėliavos ištakas bei žmones, kurie net nepajuto, kaip prieš dešimtmetį neakivaizdžiai tapo bendruomenės vėliavos bendraautoriais. Vėliava, kaip ir bendruomenė, nuėjo ilgą kelią nuo idėjos iki jos įgyvendinimo. Dešimt metų brandinta idėja įgavo bendruomeninės organizacijos pavidalą, kai atsirado tam tikslui pasišventusių žmonių, kai bendruomenė pradėjo busti ir suvokė bendrystės reikšmę. Kaip kunigas pamoksle ir sakė: ,,Kad žmogus neliktų vienas, jis turi tarnauti bendruomenei.“ Audeklas, papuoštas žmonių idėjomis, tapo bendruomenės vėliava. Nuo šiol ji bus lyg nebyli Kornvalio lietuvių bendruomenės istorijos liudininkė ir garbinga ponia, o jos pašventinimas – ypač reikšmingas bendruomenės įvykis, apie kurį žinia bus perduodama iš lūpų į lūpas.

,,Tebūnie čia mūsų parapijos dovana jūsų bendruomenei, – pasakė atsisveikindamas kunigas Petras, – ir iki dažnesnių susitikimų Kornvalyje.“ Nuoširdžiausias AČIŪ Jums, gerbiamas kunige, ir iki. Iki greito susimatymo…