Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie Brexit

 

Informacija atnaujinta  2019.01.30

JK parlamentui nepritarus JK išstojimo iš ES sutarčiai (2019 01 15), kas keičiasi? Ar Brexit neįvyks?

Šiai dienai niekas nesikeičia, paskutinė JK narystės ES diena yra 2019 m. kovo mėn. 29 d.

Ar neigiamas balsavimas JK parlamente (2019-01-15) reiškia, kad JK išstos be susitarimo, t.y. vyks „kietasis“ Brexit?

Didėja JK išstojimo iš ES be susitarimo tikimybė. Tačiau gali būti ir pakartotinis JK parlamento balsavimas. Galimi ir kiti scenarijai. [pvz. 50 str. pratęsimas, 50 str. atšaukimas]

Kas 2019 m. kovo 30 d. atsitiks man ir mano šeimos nariams, lietuviams gyvenantiems JK? Ką tai reiškia mano, kaip LR piliečio, gyvenančio JK, teisėms?

Visi ES piliečiai, įskaitant ir lietuvius, gyvenančius JK, kovo 30 d. taps trečiųjų valstybių piliečiais.

Tik ES viduje galioja keturios ES bendrosios rinkos laisvės – laisvas asmenų, kapitalo, prekių, paslaugų judėjimas. JK nebesant ES valstybe nare galimai atsiras tam tikrų apribojimų. Reikia sekti JK institucijų informaciją apie taisykles, kurias JK po Brexit taikys ES piliečiams. 

Kokia bus JK gyvenančių ES piliečių teisinė situacija ? Ar mes galėsime likti gyventi JK?

JK gyvena virš 3 mln. ES piliečių. JK Premjerė Th.May dar 2018 m. rugsėjį yra patikinusi, kad ES piliečiai dėl savo teisių gali būti ramūs – jos bus apsaugotos. Tikimės, kad šis patikinimas bus greitai formalizuotas.

Ar reikės atlikti kokius nors formalumus tam, kad likti gyventi, dirbti JK?

Taip, ES piliečiai, gyvenantys JK, galės įgyti leidimą likti gyventi JK įgyjant „settled status“ arba „prie-settled status“. Tą padaryti bus galima kreipiantis į atsakingas JK institucijas (JK Vidaus reikalų ministeriją – UK Home office).

Kur susipažinti su naujojo JK nuolatinio gyventojo statuso įgijimo taisyklėmis ir sužinoti kreipimosi sąlygas?

JK vyriausybė vykdo plačią kampanija ir siekia informuoti visus ES piliečius, gyvenančius JK apie būsimus pasikeitimus.

Kuo artimiausiu metu reikėtų pasirūpinti JK gyvenantiems lietuviams?  

LR piliečiams, gyvenantiems JK ir ketinantiems pasilikti po 2019 m. kovo 29 d. būtina turėti galiojantį asmens dokumentą: LR pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Atsižvelgiant į didelius srautus dėl pasų/Asmens Tapatybės Kortelių atnaujinimo Lietuvos ambasadoje Jungtinėje Karalystėje, informuojame, kad Lietuvoje pasą/ATK galima gauti per 5 darbo dienas.

LR piliečiams po 2019 m. kovo 29 d. planuojantiems likti gyventi, dirbti, studijuoti JK, patariama sekti JK vyriausybės skelbiamą informaciją apie naują registracijos sistemą ES piliečiams JK EU Settlement Scheme, kuri yra diegiama dėl Brexit. (paraiškų teikimo sistema pilnai veiks nuo 2019 m. kovo 30 d. Šiuo metu vyksta testavimo etapai.)

Patariame užsiregistruoti ir gauti naujienlaiškius tiesiogiai iš kompetentingos institucijos – Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerijos (Home Office).

Patariame dalyvauti gyvai ar stebėti internetu informacines sesijas apie ES piliečių teises po Brexit, kurias organizuoja Europos Komisijos atstovybė ir ES valstybių narių ambasados JK “EU Citizens’ Rights & Brexit”. (Dalyvių registracija vyksta per Eventbrite, informacinės sesijos transliuojamos tiesiogiai EK atstovybės Facebook paskyroje, ten pat galima stebėti vaizdo įrašus.)

31/01/2019: Canterbury (nuoroda)

05/02/2019: Glasgow

Ar bus skirtumų ES piliečiams įgijant leidimą gyventi JK “tvarkingo” ir “netvarkingo” Brexit atveju?

Atkreipiame dėmesį, kad, remiantis naujausia go.uk informacija, skirsis sąlygos ir terminai ES piliečiams įgyjant leidimą gyventi priklausomai nuo to, ar JK iš ES išstos su susitarimu ar be susitarimo.

  1. JK išstojimo be susitarimo atveju (No-Deal) per EU Settlement Scheme sistemą paraiškas galės teikti tik tie ES piliečiai, kurie gyveno JK iki 2019-03-29. Jie iki 2020-12-31 galės kreiptis dėl naujo nuolatinio gyventojo statuso įgijimo.
     

  1. JK išstojimo iš ES pagal susitarimą atveju per EU Settlement Scheme sistemą paraiškas galės teikti tie ES piliečiai, kurie gyveno ar atvyko į JK iki 2020-12-31. Jie iki 2021-06-30 galės kreiptis dėl naujo nuolatinio gyventojo statuso įgijimo.

Daugiau informacijos apie EU Settlement Scheme gov.uk website: nuoroda.

Po Brexit svarstau sugrįžti gyventi į Lietuvą, kaip sužinoti visą su grįžimu susijusią aktualią informaciją?

Džiugu, kad renkiesi Lietuvą. Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“ yra įsteigęs nemokamą telefono liniją JK gyvenantiems lietuviams, kur „vieno langelio“ principu teikiamos konsultacijos visais su gyvenimu Lietuvoje ar grįžimu į ją klausimais. Skambink nemokamu tel. +448000318521.

Ar nuo 2019 m. kovo 30 d. neatsiras vizos ES piliečių kelionėms į JK?

Neatsiras. Tai bus užtikrinta ES lygmens teisės aktu – ES neįves vizų JK piliečiams trumpalaikėms kelionėms (iki 90 dienų per pusmetį). Iš JK tikimasi abipusiškumo. Šiuo metu ES 27 derasi dėl atitinkamo reglamento nuostatų.

2018 11 13 Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Vizų reglamento Nr. 539/2001 pakeitimo, kuriuo siūloma įtraukti JK į trečiųjų valstybių, kurių piliečiams, kertantiems išorines ES sienas, netaikomas reikalavimas turėti vizas, sąrašus nuo JK išstojimo dienos (2019-03-30 JK išstojimo iš ES be Susitarimo atveju) arba nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos (jei išstojama pagal Susitarimą), t.y. JK piliečiams nustatomas bevizis režimas su ES, su sąlyga, kad JK taip pat taikys bevizį režimą visų ES valstybių narių ir Šengeno valstybių piliečių atžvilgiu. 

Ar nesutriks oro susisiekimas su JK?

Neturėtų sutrikti. Tai bus užtikrinama ES lygmens teisės aktais, kuriais tikimasi, kad vadovausis ir JK.

2018 11 13 Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuos siekiama nustatyti laikinas vienašales priemones oro susisiekimui tarp ES ir JK vykdyti po JK išstojimo iš ES (No-deal atveju), t.y. numatyti.

Ar JK bus pripažįstami Lietuvoje išduoti vairuotojo pažymėjimai?
Taip, tikimąsi, kad turėtų būti pripažįstami. Lietuvoje išduodamuose nacionaliniuose vairuotojo pažymėjimuose naudojamos tarptautinės A, B, C, D ir E vairavimo kategorijos, tai atitinka Ženevos konvencijos dėl kelių eismo (1949 m.) ir Vienos konvencijos dėl kelių eismo (1968 m.) konvencijų reikalavimus. Lietuva ir JK abi yra prisijungusios prie šių konvencijų, jas ratifikavusios.   Todėl JK turėtų be kliūčių pripažinti LT išduodamus vairuotojo pažymėjimus.

Tikimasi,  kad iki šių metų pabaigos JK nebus reikalaujama, kad vairuotojai kartu su lietuvišku nacionaliniu vairuotojo pažymėjimu (kuris yra ES pavyzdžio) pateiktų ir tarptautinį vairuotojo pažymėjimą.

Pagal VRM ir Regitros informaciją, nuo 2020 m. sausio 1 d. Regitroje bus galima užsisakyti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą (šiuo metu ruošiamasi išdavimui). Tarptautinis vairuotojo pažymėjimas – tai nacionalinio pažymėjimo vertimas į oficialias JT Europos Ekonomikos Komisijos (EKK) kalbas.

Susisiekimo ministerijos informacija

Kaip Lietuvoje bus pripažįstami JK išduoti vairuotojo pažymėjimai?
Lietuvoje bus pripažįstami JK išduoti vairuotojo pažymėjimai. Vadovaujamasi Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 str. 9 d.: “Lietuvos Respublikoje išduoto vairuotojo pažymėjimo nereikia turėti asmenims, turintiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyse išduotus galiojančius vairuotojo pažymėjimus. 1926 metų Paryžiaus konvencijos dėl automobilių eismo, 1949 metų Ženevos konvencijos dėl kelių eismo ir 1968 metų Vienos konvencijos dėl kelių eismo reikalavimus atitinkantys nacionaliniai ir tarptautiniai vairuotojo pažymėjimai Lietuvos Respublikoje galioja, jeigu jų turėtojas nėra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas. Šie užsienio valstybėse išduoti vairuotojo pažymėjimai nepripažįstami, jeigu jų turėtojai nėra sukakę šio įstatymo nustatyto amžiaus arba jeigu vairuotojo pažymėjimai buvo išduoti asmenims, kuriems atimta teisė vairuoti transporto priemones ar kurie nustatyta tvarka nesusigrąžino teisės vairuoti transporto priemonę po to, kai ji buvo atimta. Be to, nepripažįstami vairuotojo pažymėjimai, išduoti asmenims, kuriems vairuotojo pažymėjimo galiojimas yra apribotas, sustabdytas ar vairuotojo pažymėjimas atimtas jį išdavusioje valstybėje.”

Susisiekimo ministerijos informacija

SU PASIKEITIMAIS VERSLO SĄLYGOMS SUSIJUSI INFORMACIJA

Jei neįsigalios JK išstojimo iš ES sutartis, ar bus pereinamasis laikotarpis? – Pereinamasis laikotarpis yra numatytas JK išstojimo iš ES sutartyje. Jei ši sutartis neįsigalios, pereinamojo laikotarpio nebus. 2019 m. kovo 30 d. JK nebebus ES valstybe.

Kokie esminiai pokyčiai prekyboje, jei JK iš ES išstos be sutarties? –  JK nesant ES nare, ES Bendros rinkos ir Muitų sąjungos dalimi, prekėms bus taikomi muito mokesčiai (jų dydį galima pasitikrinti čia)

Muitinės, veterinarijos tarnybos reikalaus papildomų dokumentų, atliks tikrinimus. Neišvengiamai pailgės prekių gabenimo trukmė, išaugs kaštai. Gali kilti rizikų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

Jei Lietuvos įmonė visus savo verslo partnerius turi tik ES valstybėse, o prekybos patirties už ES ribų neturi, kur sužinoti reikalavimus prekybai su JK netvarkingo išstojimo atveju?

Vertėtų susipažinti su muitinės reikalavimais (www.lrmuitine.lt). Priklausomai nuo prekių rūšies, išanalizuoti papildomus reikalavimus. Jei tai maisto ir gyvūninės kilmės prekės – informacija skelbiama www.vmvt.lt, augaliniai produktai – informacija čia. Pramonės produktams neabejotinai bus reikalingi techniniai sertifikatai.

Muito mokesčio dydį galima pasitikrinti čia.

Kokių pokyčių tikėtis pereinamojo laikotarpiu metu (2019 m. kovo 30 d.- 2020 m. gruodžio 30 d.), jei JK išstos iš ES pagal išstojimo sutartį?

Esminių pokyčių prekybos sąlygoms nebus. Pereinamojo laikotarpio metu ES ir JK derėsis dėl ateities prekybinio režimo.

Kokiomis sąlygomis studentai iš Lietuvos galės važiuoti studijuoti į JK po Brexit, t.y.,  nuo 2019 m. rudens? 

Informacija ruošiama.

Kokias socialines garantijas išlaikys Lietuvos piliečiai, šiuo metu gyvenantys JK ir apsisprendę likti gyventi JK?

Informacija ruošiama.