Referendumas dėl dvigubos pilietybės – ką svarbu žinoti?

Rūta Abramavičienė

Dvigubos pilietybės klausimas ypatingai svarbus užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams. Galimybė būti dviejų valstybių piliečiais yra vienintelis būdas emigrantų vaikams išlaikyti ryšius su Lietuva. Dauguma užsienyje augančių ir į naujas kultūras norinčių integruotis vaikų sieks turėti vietinę pilietybę, todėl tik dvigubos pilietybės galimybė leis šiems vaikams neatsisakyti būti Lietuvos piliečiais.

Norint išplėsti galimybes kartu turėti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietybę, paskelbtas privalomasis referendumas, kuris buvo planuotas vykdyti dvi dienas — 2019 metų gegužės 12 ir 26 dienomis. Būtent šiomis dienomis šalyje taip pat bus rengiami Prezidento rinkimai ir rinkimai į Europos Parlamentą.

 

Tiesa, šis galiojimas šiuo metu sustabdytas, kol nutarimą dėl referendumo įvertins Konstitucinis Teismas. Teisme bus svarstoma, ar organizuojant referendumą dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka, jis atitinka konstitucinę referendumo sampratą ir nepažeidžia konstitucinių referendumo organizavimo principų.

Dabartinis Konstitucijos 12 straipsnis apibrėžia pagrindines Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo nuostatas, pagal kurias Lietuvos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais, o išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Ši Konstitucijos nuostata keičiama tik referendumu.

Referendumas siūlomas rengti dvi dienas, kadangi Konstitucijos I -ojo skirsnio nuostatų pakeitimui reikalinga surinkti ypač didelį piliečių balsų skaičių, t.y. daugiau kaip pusę piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.

Privalomajame referendume bus balsuojama dėl tokio Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo teksto:

„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas“.

Referendumu priimti Konstitucijos pakeitimai įsigaliotų 2020 metų sausio 1 dieną.


Ką daryti, norint balsuoti užsienyje?

Lietuvos piliečiai, gyvenantys užsienyje ir norintys balsuoti referendume, pirmiausiai turėtų užsiregistruoti internetinėje svetainėje: www.rinkejopuslapis.lt, kurioje taip pat pateikta išsami informacija, susijusi su artėjančiais rinkimais.

Rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elektroninė registracijos veikimo pradžia numatoma ne vėliau kaip 2019 m. vasario 15 d.

Svarbu paminėti, kad visi rinkėjai, pageidaujantys balsuoti užsienyje 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimuose ir 2019 m. gegužės 26 d. rinkimuose į Europos Parlamentą, turi registruotis iš naujo – net ir tie rinkėjai, kurie nuolat gyvena užsienyje ir jau buvo įtraukti į užsienyje balsuojančių rinkėjų sąrašus praėjusiuose rinkimuose ar referendumuose. https://www.vrk.lt/del-balsavimo-uzsienyje-2019-ep