Bendruomenė yra ne pelno siekianti organizacija, todėl visų mūsų vykdoma veikla yra savanoriška. Mums ši veikla teikia malonumą ir pasididžiavimą, nes žinome, kad ateityje Kornvalio lietuviams galėsime pasiūlyti ne tik renginius ir šventes, bet ir įvairias naudingas paslaugas. 

Tačiau norėdami sėkmingai žengti į priekį, privalome vienytis. Kiekvienas turime pakviesti ir atvesti į bendruomenę bent po vieną lietuvį, gyvenantį Kornvalyje. Tad kviečiame visus norinčius prisidėti prie bendros sėkmingos veiklos ir tapti bendruomenės nariais, nes būti jais – kiekvieno iš mūsų garbės reikalas.

Nario mokestis, kuris bendruomenės narių sutarimu nustatytas sausio 12 dienos posėdžio metu, yra tik £16 metams. Visi surinkti pinigai bus naudojami bendruomenės veiklai, plėtrai bei organizuojant tolimesnius renginius bei veiklas mums visiems. Bendruomenės nariai galės dalyvauti priiminėjant svarbius sprendimus bendruomenėje, vykdyti bendruomeninę veiklą, kiekvienas narys turės galimybę asmeninei saviraiškai, galės pasiūlyti savo paslaugas bendruomenei, teikti siūlymus ir dalyvauti priimant sprendimus dėl pateiktų pasiūlymų. Ir svarbiausia, kad Jūs būsite oficialia bendruomenės dalimi ir galėsite išdidžiai pasakyti, kad prisidėjote prie šios bendruomenės įsitvirtinimo Kornvalyje! 

Kodėl verta tapti lietuvių bendruomenės Kornvalyje nariu?

Daug žmonių užduoda klausimą, kodėl verta tapti bendruomenės nariu?  Svarbiausi mūsų  bendruomenės tikslai – suburti tautiečius, siekiant išlaikyti, stiprinti lietuvių tautos identitetą: kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas bei sudaryti sąlygas mūsų visų gyvenimo kokybės gerinimui. Siekiant šių tikslų, pasitelkus pagalbon bendruomenės narius, bus švenčiamos įvairios valstybinės (ir ne tik) šventės, kviečiami garbūs svečiai, rengiamos akcijos, ruošiami ir įgyvendinami įvairūs švietėjiški bei socialiniai projektai. Stengsimės draugėn suburti kuo daugiau tautiečių, kad mūsų visų gyvenimas Kornvalyje taptų visapusiškai kokybiškesnis bei kartu pagerėtų lietuvių tautos įvaizdis vietos bendruomenėje.

Tapę lietuvių bendruomenės nariu Jūs :

  • sutiksite daugiau tautiečių, atrasite naujų draugų ir galėsite dalintis patirtimi;
  • būsite kviečiami į bendruomenės rengiamas šventes bei susitikimus;
  • galėsite naudotis nuolaidomis arba nemokamai dalyvauti kai kuriuose renginiuose;
  • turėsite teisę rinkti bendruomenės valdybos narius ir pats būti išrinktas;
  • galėsite išreikšti savo nuomonę bei pasiūlymus dėl bendruomenės veiklos dalyvaudami viešuose valdybos posėdžiuose;

Ir, svarbiausia, – tapdamas nariu Jūs sustiprinsite lietuvių bendruomenę Kornvalyje. Stipri bendruomenė – kiekvieno užsienyje gyvenančio lietuvio turiningesnio bei prasmingesnio gyvenimo garantas.

Tad nelik nuošaly – prisijunk prie mūsų!

Prisijunk prie mūsų – tapk nariu!

Užpildykite žemiau esančią formą ir mes su Jumis susisieksime


Turite klausimų pildant nario anketą? Skambinkite: 07870 556246 arba parašykite mums žemiau esančioje formoje.