KORNVALIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS INFORMACIJA

2020 m. kovo 07 d. įvyko tryliktasis bendruomenės valdybos posėdis.  

Tradiciškai, pimuoju darbotvarkėje klausimu priimami nauji nariai.  Prie Kornvalio lietuvių bendruomenės prisijungė Augustė MAŽILYTĖ-POLEKAUSKĖ, Daiva LENTINIENĖ, Dalia MUSNECKIENĖ, Gintautas LENTINAS, Raimonda JUDICKAITĖ. Žibutė UREBELIENĖ. Sveikinimai naujiems nariams.

Atstovu  viešiesiems ryšiams valdyba patvirtino Ingos Štreimikienės kandidatūrą. Ji taip pat bus atsakinga už JKKLB svetainės korektūrinę dalį bei turės prieigą prie Kornvalio bendruomenės feisbuko paskyros.

Valdybos posėdyje aptarti organzaciniai klausimai susiję su meno saviveiklos būrelių aprūpinimu patalpomis. Artimiausiu metu bendruomenės atstovai įgalioti kreiptis į Kornvalio savivaldybę (konsulą) dėl patalpų išskyrimo saviveiklos būreliams bei išsiaiškinti dėl galimos  paramos. Mažesnės apimties bendruomenės renginiams iškilo garso aparatūros ir mikrofono įsigyjimo poreikis Tad valdyba nutarė rinkti techninio pobūdžio informaciją bei analizuoti galimo pirkinio kainas.

Kornvalio bendruomenės valdyba priėmė  Jungtinės Karalystės pietų pakrantės lietuvių bendruomenės kvietimą dalyvauti renginyje “Laisvės pavasaris”, skirtame  Lietuvos Nepriklausomybės 30-mečiui paminėti 2020 m. kovo 21 d., Portsmouth mieste, JK. Kornvalio bendruomenės delegacija dalyvaus eisenoje su savo bendruomenės vėliava, ruošiama sveikinimo kalba. Planuojama susitikti su JK pietų pakrantės lietuvių bendruomenės atsakingais asmenimis. Šiam tikslui valdyba nutarė padengti dalį išlaidų ir iš bendruomenės sąskaitos delegacijai skyrė 100 svarų.

JKKLB valdybos informacija

2020 m. sausio 12 d. valdybos posėdžio ataskaita:

2020 m. sausio 12 d. suėjo vieneri metai, kaip buvo įsteigta Jungtinės Karalystės Kornvalio lietuvių bendruomenė. Pasveikinę vieni kitus su kukliu gimtadieniu kibome į darbus, nes pirmajame šių metų posėdyje buvo numatyta svarstyti net 12 klausimų.

Jau tapo tradicija, kad pirmuoju darbotvarkėje įrašomas naujų narių priėmimo klausimas. Prie Kornvalio lietuvių bendruomenės tądien prisijungė Darius Radzevičius ir  Ilja Padkovsij. Sveikinamai naujiems nariams.

Rūtai Abramavičienei atsistatydinus iš pareigų, valdyba išsirinko naują pirmininko pavaduotoją. Juo tapo Linas Klapatauskas. Linas – puikus bendruomenės kultūrinių renginių organizatorius ir muzikantas, savo komunikabilumo dėka padėjęs bendruomenei įgyti daugiau draugų/rėmėjų. Sutikęs būti pirmininko pavaduotoju  jis tapo garantu būsimiems bendruomenės renginiams.

2012-01-12 d. valdybos posėdyje aptarti ir organizaciniai klausimai, susiję su lietuviškų Šv. Mišių organizavimu sausio 17 d. bei bendruomenės vėliavos šventinimu St. John the Baptist katalikų bažnyčioje, adresu 15 Trevu Rd, Camborne, TR14 7AE.  Šv. Mišias lietuvių kalba aukos specialiai į Kornvalį  iš Londono atvyksiantis klebonas Petras. Mišių pradžia 19 val.

Vasario 2 d. Carbis Bay bendruomenės salėje planuojama uždara vakaronė bendruomenės nariams „Cepelinų diena“. Nariai bus kviečiami registruotis svetainėje. Tai nekomercinis renginys, tad iš bendruomenės narių tikimasi iniciatyvos ir pagalbos visame cepelinų gamybos procese…

Bus tęsiama ir tradicija organizuoti  „Protmūšį“, skirtą Vasario 16-ajai paminėti. Ši šventė visad sulaukia gausaus būrio lietuvaičių, gyvenančių ne tik Kornvalyje, Devone, bet ir iš tolimesnių vietovių. Tad galima jau pradėti gilinti žinias bei formuoti komandas.

Valdyba nusprendė kovo 6 d. sušaukti metinį ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks Hayle. Jau dabar žinoma, kad jo metu į atsilaisvinusią valdybos nario vietą bus renkamas naujas narys, pateikiama finansinė bei valdybos veiklos ataskaita už 2019 metus, bus planuojami darbai ateinančiam laikotarpiui. Laukiame idėjų dėl susirinkimo formos, kuri būtų patrauklesnė ir naudingesnė nariams, o pats susirinkimas pavyktų iš pirmo karto. Valdyba posėdyje patvirtino įgaliojimo atstovauti asmeniui susirinkime formą. Tad nariai, negalėsiantys atvykti į susirinkimą, iš anksto turės galimybę įgalioti pasirinktą asmenį atstovauti jam susirinkime.

Valdyba savo 2020-01-12 d. posėdžio sprendimais sukonkretino iždininko funkcijas bei apribojo pirmininko tiesioginį dalyvavimą atliekant finansines operacijas. Valdyba atkreipė dėmesį į prastą nario mokesčio surinkimą. Išnagrinėjus šią problemą su bendruomenės nariais vėliau bus paruošti pasiūlymai.